רישום בלשכת רישום מקרקעין

עורכי הדין במשרד, והעומד בראשו בפרט, מורגלים במתן יעוץ וליווי שוטף לפרויקטים המנוהלים על-ידי חברות יזמיות החל מן השלב הסטאטוטורי וליווי תוכניות בניין עיר ועד לאכלוס הפרויקטים ורישום זכויות הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין בשלבים הבאים:

• שלב הכנת התב”ע.
• הפקדה ומתן תשובה להתנגדויות.
• עתירות מנהליות במידת הצורך.
• מתן יעוץ שוטף בעניין היטלי השבחה.
• תכנון המס החל על המיזם.
• ליווי בעסקאות שינוי ניצול עם מינהל מקרקעי ישראל.
• ליווי הגשת בקשות להיתרי הריסה, מקום שאלו נדרשת.
• ליווי הליך הרישוי (הכנת מלוא הטפסים הנדרשים בהליך הרישוי ובהליך התכנון).
• רישום פרצלציה.
• רישום צווי ביתים משותפים.
• עריכת הסכמי חכירה מול מינהל מקרקעי ישראל.
• העברת זכיות על-שם רוכשים.

עורכי הדין במשרד מורגלים מזה שנים בניהול מאות רבות של הליכים במקביל. כך, למשל, ניהול הוא למעלה מ- 500 תיקי הפקעות בעבור הועדה המקומית לתכנון ולבניה בתל-אביב-יפו, במקביל ל- 1000 תיקי פינויים עבור מנהל מקרקעי ישראל בתל-אביב-יפו וכ- 1000 פינויים כלכליים במטרופולין ת”א המחייבים

עורכי הדין במשרד, והעומד בראשו בפרט, מורגלים במתן יעוץ וליווי שוטף לפרויקטים המנוהלים על-ידי חברות יזמיות החל מן השלב הסטאטוטורי וליווי תוכניות בניין עיר ועד לאכלוס הפרויקטים ורישום זכויות הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין בשלבים הבאים, ורישום זכויות הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין בשלבים הבאים

עורכי הדין במשרד, והעומד בראשו בפרט, מורגלים במתן יעוץ וליווי שוטף לפרויקטים המנוהלים על-ידי חברות יזמיות החל מן השלב הסטאטוטורי וליווי תוכניות בניין עיר ועד לאכלוס הפרויקטים ורישום זכויות הרוכשים רישום המקרקעין בשלבים הבאים,כך, למשל, ניהול הוא למעלה מ- 500 תיקי הפקעות בעבור הועדה המקומית לתכנון ולבניה בתל-אביב-יפו, במקביל ל- 1000 תיקי פינויים עבור מנהל מקרקעי ישראל בתל-אביב-יפו וכ- 1000 פינויים כלכליים במטרופולין ת”א המחייבים

עורכי הדין במשרד, והעומד בראשו בפרט, מורגלים במתן יעוץ וליווי שוטף לפרויקטים המנוהלים על-ידי חברות יזמיות החל מן השלב הסטאטוטורי וליווי תוכניות בניין עיר ועד לאכלוס הפרויקטים ורישום זכויות הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין בשלבים הבאים כך, למשל, ניהול הוא למעלה מ- 500 תיקי הפקעות בעבור הועדה המקומית לתכנון ולבניה בתל-אביב-יפו, במקביל ל- 1000 תיקי פינויים עבור מנהל מקרקעי ישראל בתל-אביב-יפו וכ- 1000 פינויים כלכליים במטרופולין ת”א המחייבים
עורכי הדין במשרד, והעומד בראשו בפרט, מורגלים במתן יעוץ וליווי שוטף לפרויקטים המנוהלים על-ידי חברות יזמיות החל מן השלב הסטאטוטורי וליווי תוכניות בניין עיר ועד לאכלוס הפרויקטים ורישום זכויות הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין בשלבים הבאים כך, למשל, ניהול הוא למעלה מ- 500 תיקי הפקעות בעבור הועדה המקומית לתכנון ולבניה בתל-אביב-יפו, במקביל ל- 1000 תיקי פינויים עבור מנהל מקרקעי ישראל בתל-אביב-יפו וכ- 1000 פינויים כלכליים במטרופולין ת”א המחייבים

,מאת: ליאור עמידור