תמ”א 38

עם אישור תיקון שלישי לתוכנית מתאר ארצית, תמ”א 38, לאור ניסיונו המוכח בתחום פינוי בינוי הקים משרד ל.עמידור ושות’ מחלקה שעיסוקה בליווי פרויקטים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.

במסגרת השרות הניתן על-ידו וכהכנה לו השתלמו עורכי הדין במשרד ל.עמידור ושות’ בתחומי הנדסה הנדרשים להכרות מעמיקה עם תחום חיזוק המבנים בהתאם לתקן ישראלי – ת”י 413.

משרד ל.עמידור ושות’ מלווה בעלי זכויות בלמעלה מחמישים אתרים שונים ברחבי גוש דן והמרכז שנקשרו בהסכם עם יזמים. במסגרת עיסוקו זה עורך בעבור בעלי זכויות הסכמים עם יזמים, בהם מטמיע ומעגן את ניסיונו הרב והמוכח מתחום פינוי ובינוי, ובין היתר מעגן את הערובות הנדרשות להבטחת ביצוע חיזוק המבנים מפני רעידות אדמה על-ידי היזם וקביעת לוחות זמנים ואבני דרך להתקדמות הפרויקט בליווי סנקציות כנגד היזם וכיוב’.

למשרד ל.עמידור ושות’ ניסיון ניהול הליכים בפני המפקח על הבתים המשותפים לשם מתן הנחיות לביצוע עבודה ברכוש המשותף בהתאם לחוק מקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה, תשס”ח – 2008).מאת: ליאור עמידור