קבוצות רכישה

עורכי הדין ממשרד ל.עמידור ושות’ היו חלוצי הדרך בתחום גיבוש וליווי קבוצות רכישה וקבוצות רוכשים.
לעורכי הדין ממשרד ל.עמידור ושות’, ניסיון מוצלח בליווי קבוצות רכישה, החל משלב היזמות, התקשרות קבוצת המייסדים בהסכם מסגרת והחתמת רוכשים נוספים על הסכמי הצטרפות; התמודדות על מכרזים לשיווק קרקעות לבנייה נמוכה ולבנייה רוויה, עריכת הסכמים לרכישת המקרקעין, לרבות על דרך רכישה בנאמנות עבור רוכשים חדשים, דיווח לרשויות המס, התקשרות עם מתכננים, מהנדסים וקבלנים ו/או התקשרות עם חברות מנהלות, הסדרת מימון בנקאי אגב שעבוד המקרקעין הנרכשים ו/או ניהול קופת פרויקט עם בנק מלווה; ליווי הליכי תכנון וביצוע ועד לאכלוס הפרויקטים ורישום זכויות הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין.מאת: ליאור עמידור