ליטיגציה מסחרית ואזרחית

עורכי הדין במשרד ל.עמידור ושות’, פועלים בתחום המשפט האזרחי-מסחרי ומעניקים טיפול שוטף למגוון לקוחות מהמגזר הפרטי והציבורי בתחום מומחיותם.
במסגרת זו, מתמחים עורכי הדין במשרד ל.עמידור ושות’, בתביעות אזרחיות, חוזיות ונזיקיות בהיקף כספי מצטבר הנאמד במיליוני שקלים רבים; כן מורגלים עורכי הדין במשרד ל.עמידור ושות’, בגביית חובות לרבות באמצעות נקיטת הליכים משפטיים נדרשים לצורך כך. הטיפול המשפטי שמעניקים עורכי הדין במשרד ל.עמידור ושות’, כולל מגוון סוגיות בתחום האזרחי, לרבות ניסוח כתבי בי-דין שונים והופעות בבתי-המשפט לערכותיהם.

עורכי הדין במשרד ל.עמידור ושות’ פעלו ופועלים בהצלחה בגביית חובות ובניהול הליכים משפטיים הייחודיים להליכי הגבייה עבור גופים שונים, כגון מנהל מקרקעי ישראל, חברות ממשלתיות וחברות מסחריות.מאת: ליאור עמידור