דו”ח חוקר – תמ”ל/ 1061 מתחם דרומי ערערה דו”ח ביניים

דרומי ערערה

עו”ד ליאור עמידור

על התוכנית:

תמ”ל/ 1061 ,מתחם דרומי ערערה, מצויה בחלק הדרומי של מועצה מקומית ערערה וגובלת ממערב בכביש 6513 , מדרום ביישוב קציר ומצפון במרקם הבנוי של מרכז ערערה. שטח התוכנית המוצעת כולל 100,2 דונמים. מרבית שטח התכנון נכלל בתחום השיפוט של המועצה המקומית ערה – ערערה ומתבסס על תוכנית המתאר הכוללנית של המועצה )שמספרה 0207621-354 .)אזור התכנון כולל את מתחמים מס’ 12 ו-13 במלואם, כפי שהוצגו בתוכנית המתאר, חלקים ממתחם מס’ 11 ,וכן חלק קטן ממתחם 1 . כמו כן, כוללת התוכנית שטחים בתחום המועצה האזורית מנשה, שטח ללא שיפוט ושטח השייך למועצה מקומית כפר קרע. בתוכנית נכללים מספר אזורים מותרים לבנייה בהתאם לתוכנית המתאר, ענ/124 ,ענ/211 לשכונת מגורים בחלק המזרחי של התוכנית ותוכניות נקודתיות נוספות.

התוכנית כוללת מספר אזורים מובחנים:

 מתחם 1 ,חלק דרומי – עסקינן באזור תעסוקה אשר עיקר תחום הרחבתו הוצע במסגרת תוכנית המתאר הכוללנית. אזור התעסוקה נועד לתת מענה עיקרי לצרכי התעסוקה של היישוב וכן לאפשר העתקת עסקים המהווים מפגע במרקם הקיים. במסגרת תוכנית זו מוצעת הרחבה נוספת של אזור התעסוקה לכיוון דרום.
 מתחם 2 – כולל אזור מגורים הממוקם מדרום למרקם הקיים של היישוב, חלקו בנוי וחלקו פנוי מפיתוח.בחלקו המערבי של אזור זה מתוכנן פארק שכונתי ובית ספר תיכון טכנולוגי.
 מתחם 3 – כולל אזור מגורים מוצע בחלק הדרום מזרחי של היישוב. עסקינן באזור שכולל ברובו קרקעותמדינה. במרכז המתחם מוצע פארק שכונתי בתחום תחנה קיימת של מעבר לפסולת, ולצידו שטח עבור בית ספר תיכון נוסף.
 התוכנית כוללת את אזור מחלפון קרע על כביש 65 ,וזאת לצורך תכנון הרחבת המחלף והשטח המיוער דרומית-מערבית לדרך 6513 שמוכלל בתוכנית כשטח פתוח מיוחד ע”פ הוראות תמ”א 35.

לאורך החלק הדרומי של התוכנית מותווה “כביש 100 “כרחוב מאסף מלווה במדרכות רחבות. הכביש מהווה אתהחיבור התשתיתי והעירוני בין כל חלקי התוכנית. רחוב זה משנה את אופיו בין הקטעים השונים.

תחום התוכנית מהווה הרחבה לתחום השיפוט ולתחום תוכנית המתאר במספר אזורים:

– בדרום מערב מוצעת הרחבה, על קרקע מדינה, לצורך הרחבת אזור התעסוקה של היישוב. ההרחבה נדרשת מתוך הצורך להגדלת כלל שטחי התעסוקה ביישוב כדי לתת מענה לגידול באוכלוסייה, וכן לצורך הרחבת אזור תעסוקה מחוץ לתחום מגבלות קידוח מים קיים כדי לאפשר סוגי תעשייה ומלאכה נוספים, כמו גם על מנת לאפשר העתקת עסקים היוצרים מטרד מתחום היישוב הקיים.
– בדרום מוצעת הרחבה לצורך עיבוי שימושי קרקע פעילים משני צידי כביש 100 וכן התאמות טופוגרפיות של תוואי הדרך.
– במזרח מוצעת הרחבה לצורך פיתוח שטחי מגורים בקרקע מדינה תוך חיבור השכונה החדשה והשכונה המזרחית של ערערה המצויה לקראת פיתוח.
– שטח פתוח מיוחד ושטח מחלפון קרע מצויים מחוץ לתחום השיפוט.

בתחום התוכנית נכללים כ-330 בניינים קיימים, מתוכם 106 בניינים בתחומים המותרים לבנייה ע”פ תוכניות מאושרות, והיתרה מחוץ לתחום התוכניות המאושרות. מספר יחידות הדיור במבנים אלו מוערך בכ-650 יחידות דיור. מתן מענה להסדרת הבינוי הקיים הוא אחת המטרות העיקריות של התוכנית. התוכנית מוסיפה כ-650,3 יחידות דיור ביחס למצב המאושר וכוללת בסה”כ 306,4 יחידות דיור. מבין היחידות המתווספות, כוללת התוכנית
כ-170,1 יחידות בקרקע המדינה, והיתרה בקרקע פרטית. שיעור ההפרשות מכל בעלי הקרקע הפרטיים בתכנית זהה ועומד על כ- %32.

הצפיפות הממוצעת באזורי הפיתוח החדשים בתוכנית עומדת על כ- 6.6 יח”ד לדונם/נטו. בקרקע המדינה הצפיפות היא כ- 8 יח”ד לדונם נטו. בקרקע הפרטית הצפיפות הממוצעת היא כ-1.6 יח”ד לדונם נטו.

התוכנית כוללת זכויות בנייה על שטחים עיקריים של כ-259 אלף מ”ר בייעוד תעסוקה ומסחר, כ-56 אלף מ”ר
בייעוד תעשייה וכ-39 אלף מ”ר שטחי מסחר בייעוד מעורב מגורים ומסחר )סה”כ כ-354 אלף מ”ר(. תקופת הפקדת התוכנית – החל מיום 19/08/18 ועד ליום 19/10/18 .בשל כמות ההתנגדויות, והזמן הרב לו נצרך
היזם על מנת לעבור עליהם, התקיים הדיון פומבי לשמיעת התנגדויות בתחילת דצמבר, בתאריכים 19/12/01 ,
.08/12/19 ,02/12/19

אבני דרך בקידום התוכנית:

תאריך מהות
19/06/2016 החלטת קבינט הדיור בדבר הכרזה על מתחם מועדף לדיור
13/08/2018 החלטת קבינט הדיור על תיקון גבולות ההכרזה 
26/05/2019 פרסום צו ההכרזה בקובץ התקנות 8224
26/04/2018 דיון שולחן עגול
19/05/2019 עמידה בתנאי סף וקליטה
29/05/2019 דיון בהפקדת התוכנית
18/05/2019 פרסום התוכנית להתנגדויות
18/10/2019  מועד אחרון להגשת התנגדויות
01/12/2019 דיון פומבי לשמיעת התנגדויות

למידע נוסף על הדו”ח המלא לחצו כאן>>>

 


חזרה למאמרים

יש לך שאלה ולא מצאת תשובה?  הזן אותה כאן ונחזור אליך בהקדם: 

  כניסה
  הרשמה
  logo_amidor_form

  כניסה לאזור האישי

  פתיחת חשבון דייר


   שחזור סיסמא

   שכחתם סיסמה? הזינו את תעודת הזהות ופרטי התקשרות כדי לקבל את הסיסמה עבור הפרויקט שלכם.