מהו חוק המים?

מהו חוק המים

זכויות מים אלו הן זכויות אשר מתייחסות לזכויותיו של כל משתמש לעשות שימוש בכל מקורות המים הקיימים. אם אלו נהרות ואם נחלים. פלגי מים או מעיינות, אגמים או מי תהום. אז אם מדובר באזורים אשר בהם יש הרבה מים, הרי שם החקיקה לא תהיה כל כך מחמירה וכל הנושא של ההשקיה לא יהיה נושא בעייתי או סבוך. אך אם מדובר באזור צחיח שם אין הרבה משקעים ואין הרבה מים בצורות השונות, הרי שם כל הנושא של זכויות השימוש במים עשוי להפוך למקור לעימותים משפטיים או אפילו פיזיים.

מהן זכויות מים?

למעשה אם נרצה לבדוק את הנושא של זכויות מים הרי שיתברר כי קיימים הבדלים יסודיים בין האופי והמקור לזכויות המים לבין החוק אשר מיושם בכל ארץ לגופו.
ישנן מדינות אשר אלו מרשות לכל יחידה מנהלית לקבוע את חוק המים באופן עצמאי. מנגד ישנן מדינות אשר בהן יש מערך של חוקי מים אשר אלו קובעים את זכויות המים אשר עשויות להיות מבוססות שימוש או מבוססות קרקע וכמובן גם מבוססות על שתי האפשרויות.

מהן זכויות מבוססות קרקע?

ישנן כמה וכמה זכויות שהן מבוססות קרקע מדובר במערכות שיפוט אשר אלו מכירות בכך כי ישנה זכות מים לאנשים שהם בעלי גדות. כלומר הם נהנים מזכות המוגנת על פי דיני קניין. בגלל שהם מתגוררים על גדות של מקור מים הרי שיש להם זכות ליהנות מזרם מים שלא יוקטן וגם לא ישתנה.

זכויות מבוססות קהילה

ישנם תחומי שיפוט אשר בהם מוענקות זכויות מים ישירות לקהילות ספציפיות. למעשה נשמרים המים עבור אותן הקהילות כאשר מובטח להם כי הם ייהנו מקיבולת מספיקה לצורך הצמיחה העתידית של אותה הקהילה. כך לדוגמא אנחנו מוצאים בקליפורניה כי היא מעניקה לכל הקהילות ולמשתמשים האחרים במים בתחומים של אגני הניקוז השונים כי הם ייהנו ממעמד מועדף על פני זכויות מים שהם מוגדרים על פי שימוש. זאת רק משום שהם זכו והתמזל מזלם והם מתגוררים באזורים שם המים זורמים בטבעיות.

זכויות מבוססות שימוש

ישנם מקרים אשר בהם הזכויות אינן קשורות לקרקע. אלה מסתמכות על השאלה, האם לאדם המשתמש במים ישנה גישה חוקית למקור מים. באופן כללי מדובר בזכויות אשר אלו מבוססות על שימוש שקשורות לזיקת הנאה. אלו ניתנות להעברה וכל אחד יכול להעביר את הזכויות לכל אחד.

מהי הקצבה?

ישנן מדינות רבות בעולם אשר בהם המים מצוי במידה ובמשורה. במקומות אלו נהוגות זכויות מים מוקצבות. מדובר באזורים מסוימים בארצות הברית כמו גם במדינות מערביות רבות אשר אינן נהנות ממים בכמויות גדולות.
ישנן חמישה עקרונות אשר אלו מאפיינות את המושא של הקצבת המים.
המשתמש המקורי יכול ליהנות מזכיות בלעדיות כאשר זכויות היתר תהיינה תלויות בזכויות קודמות.
זכויות היתר מותנות בשימוש שנחשב כשימוש מועיל.
ניתנת האפשרות להשתמש במים אשר אלו צמודות למקור המים וגם לאלו אשר הן לא צמודות למקור המים.
גם במקרים של הצטמקות הנהר, הפלג או מקור המים, הרי שמותר יהיה להטות את המים.
במקרים של חוסר שימוש במקור המים עשויות הזכויות להיאבד.

מהן זכויות המים בישראל?

נמנה להלן חלק מזכויות המים בישראל.

 • על פי חוק המים הישראלי הרי שהמים זהו קניין ציבור והאלו נתונים לשליטת המדינה. המים מיועדים לתושבי הארץ ולצורך פיתוח הארץ.
 • כל אדם זכאי ליהנות ממים והוא רשאי לעשות שימוש במים בכפוף ובהתאם להוראות של חוק המים.
 • זכויות של אדם בקרקע אינו מקנה לו את זכות השליטה במים באותו מקום.

חזרה למאמרים

יש לך שאלה ולא מצאת תשובה?  הזן אותה כאן ונחזור אליך בהקדם: 

  כניסה
  הרשמה
  logo_amidor_form

  כניסה לאזור האישי

  פתיחת חשבון דייר


   שחזור סיסמא

   שכחתם סיסמה? הזינו את תעודת הזהות ופרטי התקשרות כדי לקבל את הסיסמה עבור הפרויקט שלכם.