זכויות הקשישים בפרויקט של פינוי ובינוי

עבור אזרחים וותיקים רבים, המחשבה כי בבוא העת יצטרכו להתפנות מדירותיהם, מעוררת בהם תחושת  אי נוחות גדולה לצד חרדה ואי וודאות. בין אם מדובר במבוגרים חולים ובין אם  בקשישים המתגוררים שנים רבות באותה הדירה, אשר את סביבתה הם מכירים היטב, התנגדותם מהווה את אחד הגורמים המעכבים בפרויקטים של התחדשות עירונית בכלל ובפרויקטים של פינוי ובינוי בפרט.

על מנת להתמודד בצורה טובה ויעילה עם דיירים וותיקים המסרבים לפנות את דירתם במסגרת הסכמי פינוי בינוי, פורסם ב-29.7.2018 (תשע”ח) תיקון 6 לחוק פינוי בינוי מ-2006 תשס”ו במסגרתו  הטיב המחוקק וקבע חלופות מגוונות לטובת הקשיש וכן מנגנונים אותם חייב היזם להציע לאוכלוסיית הוותיקים.

בעל דירה שהיה בן 70 ומעלה במועד חתימת העסקה

אם במועד חתימת עסקת פינוי ובינוי ראשונה של דיירי הבניין עם אותו יזם, גילו של בעל הדירה היה 70 ומעלה והוא התגורר בדירה שנתיים לפחות, היזם חייב להציע לבעל הדירה “דירת תמורה” בבניין שנבנה במסגרת מיזם להתחדשות עירונית, בתמורה לדירה שבה התגורר לפני הריסת הבניין הישן.

בנוסף לדירת תמורה, היזם חייב להציע לבעל הדירה הוותיק לפחות אחת מ-3 החלופות הבאות (היזם רשאי לבחור איזו מבין החלופות להציע):

חלופה 1: מתן אפשרות לבחור מבין אלה:

 • מעבר לבית אבות עד למועד הפינוי של דירת הדייר, כולל תוספת תשלומי איזון עד לשווי הדומה לשווי מהוון של דירת תמורה.
 • רכישת דירה חלופית ששוויה דומה לשווי מהוון של דירת תמורה, שתימסר לדייר הוותיק עד למועד הפינוי של דירתו, ומיקומה יהיה ככל הניתן בסמוך לדירתו (אם הוא ביקש זאת).
 • קבלת סכום כסף בשווי מהוון של דירת תמורה, לצורך רכישת דירה חלופית על ידי הדייר הוותיק (בכל הסכום או ברובו), לא יאוחר ממועד הפינוי של דירתו.

חלופה 2: שתי דירות ששווין המצטבר דומה לשווי דירת תמורה.

חלופה 3: דירת תמורה ששטחה קטן משטח דירת התמורה שהדייר הוותיק היה אמור לקבל במסגרת עסקת הפינוי ובינוי, בתוספת תשלומי איזון, כך שהשווי יהיה דומה לשווי של דירת תמורה.

 

פירוט החלופות שעל היזם להציע לאוכלוסיית הוותיקים בני 75-80 ומעלה במיזמי פינוי בינוי הינם:

 1. אחת האפשרויות העומדת בפני הדייר הוותיק הינה, לעבור לבית אבות / “דיור מוגן”  ולקבל תשלומי איזון. חלופה זו הינה מחוץ לפרויקט  ומותנית בכך שהמעבר לבית אבות יתאפשר עד למועד פינוי הדירה הנוכחית.
 2. אפשרות שנייה, היא רכישת דירה חלופית בעבור הדייר הוותיק על ידי היזם. על הדירה שתירכש להיות שווה בערכה לדירת התמורה שתימסר לדייר הוותיק, עד למועד הפינוי מדירתו הנוכחית. בנוסף, נתונה לקשיש הזכות לדרוש כי הדירה שתירכש בעבורו תהיה בסמוך למיקומה של דירתו הנוכחית.
 3. חלופה שלישית, הדייר הוותיק רשאי לבחור לקבל  ערך כספי בשווי של דירת התמורה במזומן וזאת על מנת לאפשר לדייר הוותיק לרכוש בעצמו בסכום הכסף שקיבל, דירה חלופית וזאת לא יאוחר ממועד פינוי דירתו הנוכחית.
 4. אפשרות נוספת הינה מתן שתי דירות קטנות יותר במסגרת פרויקט פינוי בינוי. על שתי הדירות יחדיו להיות בשווי מצטבר של דירת התמורה.
 5. מתן דירה חדשה בפרויקט בשטח קטן יותר – חלופה זו מאפשרת לדייר הוותיק לקבל דירה בפרויקט בשטח קטן יותר מדירתו הנוכחית בתוספת תשלומי איזון עד לשווי דירת התמורה.

מאחר והתיקון לחוק בא לקל בתנאי הסף לנקיטת הליכים נגד “דייר סרבן”, בעלי דירות שהם בטווח הגילאים של 75-79 ושלא הוצעו להם האפשרויות הנ”ל, זכאים לסרב לפנות את דירתם מבלי שסירובם ייחשב כסירוב בלתי סביר. 

בנוסף, התיקון מבדיל בין בעלי דירות בטווח גילאים של 75-79 לבין בעלי דירות בגילאי 80 ומעלה.

בעלי דירות בגילאי 80 ומעלה יהיו זכאים לסרב להתפנות מדירתם מבלי שייחשבו לדיירים סרבנים כאשר:

 1. לבעל הדירה מלאו 80 שנים בטרם חתם הדייר הראשון על הסכם פינוי בינוי.
 2. הקשיש מתגורר בדירתו לפחות שנתיים בטרם הגיעו לגיל 80.
 3. היזם לא הציע לקשיש לפחות אחת משלושת החלופות הראשונות שפורטו לעיל (מעבר לדיור מוגן, רכישת דירה חלופית על ידי היזם או קבלת סכום כסף בשווי דירת התמורה).

הבדל בין טווחי הגילאים הוא שבעניין בעלי דירה בטווחי הגילאים 75-79 היזם יכול לבחור להציע לדייר הוותיק אחת מבין חמש אופציות שפורטו לעיל, בעוד שבטווחי הגילאים של  80 ומעלה היזם חייב להציע לקשיש אחת מבין 3 האופציות הראשונות.

לפי האמור התיקון לחוק קבע הסדרים מיטיבים עם הדיירים הוותיקים המתגוררים בבניינים המיועדים לפינוי והריסה, כך שיתאפשר להם לבחור מתוך מספר חלופות לפינוי ודירות תמורה, לרבות דירה חליפית בפרויקט אחר. 

 

לייעוץ עורך דין פינוי בינוי התקשרו –  03-6912265

 

כניסה
הרשמה
logo_amidor_form

כניסה לאזור האישי

פתיחת חשבון דייר


  שחזור סיסמא

  שכחתם סיסמה? הזינו את תעודת הזהות ופרטי התקשרות כדי לקבל את הסיסמה עבור הפרויקט שלכם.