איך בוחרים את יזם הנכון לפרויקט התחדשות עירונית

בניינים להתחדשות עירונית

על מנת שדיירים במתחם הנועד לפינוי ובינוי ישיגו את התוצאה המיטבית ביותר עבורם, בחירת היזם, בשיתוף פעולה עם עורך הדין המייצג אותם בפרויקט, הינה קריטית.

מאחר ועל היזם להיות בעל יכולת מוכחת לביצוע פרויקטים של פינוי ובינוי ושבנייתם הושלמה, ראשית התהליך הינו באיסוף מידע וקבלת המלצות אודותיו.

אחת האפשרויות לאיסוף מידע אודות היזם, היא חיפוש במאגרי המידע ברשת האינטרנט.

אפשרות נוספת הינה פנייה באופן עצמאי אל בעלי דירות המתגוררים בפרויקט שהיזם פועל בו או פעל בו בעבר, ולשמוע את התרשמותם מהיזם. כאמור, איסוף מידע ראשוני זה, אם באמצעות מידע ברשת ואם באמצעות ממליצים, הוא קריטי מאחר וסקירה זו תאפשר קבלת תמונה רחבה לגבי חוסנו הכלכלי של היזם, יכולותיו המקצועיות, אמינותו ומידת זמינותו לפניות, לשאלות ולבקשות של בעלי דירות.

אופן הפנייה ליזמים

כאמור, כדי שהליך בחירת היזם יניב את התוצאה המיטבית ביותר עבור הדיירים, מומלץ כי עורך הדין מטעם הדיירים והנציגות ייפגשו תחילה עם יזם פינוי בינוי בכדי להתרשם באשר למידת ההבנה והניסיון שלהם בתחום של פינוי ובינוי.

בהמשך, על מנת שיהיה אפשר להשוות בין כמה הצעות, מומלץ לפנות למספר יזמים במקביל בהזמנה רשמית להציע את הצעותיהם בפרויקט וכן קביעת מסגרת זמן לסיום הליך בדיקת הצעותיהם.

הפנייה ליזמים, הן בטלפון והן בכתב או בדוא”ל, תיעשה באמצעות עורך הדין מטעם בעלי הדירות ותכלול פרטים על מיקום הבניין ומספר הדירות שבו, שיעור ההסכמות הראשוני מקרב בעלי הדירות, בקשה לקבלת מידע על היזם באשר לחוסנו הכלכלי וניסיונו.

היענות היזמים להזמנה

טרם קבלת ההחלטה עם מי מהיזמים בוחרים הדיירים להתקשר בהסכם של פינוי ובינוי, על היזמים לעלות את  התמורות בכתב לצורך השוואה בין ההצעות.

בנוסף לתמורות, הצעותיהם צריכות לכלול מספר פרטים:

  • ניסיון כללי בפרויקטים של פינוי ובינו הכולל רשימת פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע ופרויקטים שהושלמו בשנים האחרונות.
  • רשימת שמות של בעלי דירות ממליצים, כולל רוכשים של דירות חדשות בפרויקטים של היזם.
  • הוכחה ליכולת הכלכלית של היזם, כולל מידע עסקי על מחזור הכנסות, אירועים משפטיים ואירועים מהותיים אחרים כמו פירוק או כינוס נכסים, אשר יכולים לספק מידע ראשוני בנוגע לאיתנות הכלכלית של היזם.
  • בנקים מממנים שהיזם עובד איתם. בפרויקטים קודמים – אם בוצעו באמצעות ליווי בנקאי או באמצעות הון עצמי.
  • במידה והיזם הוא גם קבלן, יש לבקש את מספר הקבלן ואת קבוצת הסיווג שלו אצל רשם הקבלנים.
  • מידע על תביעות משפטיות המתנהלות על ידו או נגדו בנוגע לפרויקטים של התחדשות עירונית.

שלב ההשוואה בין היזמים

לאחר קבלת ההצעות, כדי לבחון את ההבדלים בין היזמים, מומלץ להשתמש בטבלה המשווה בין ההצעות.

השוואה נועדה לסייע לנציגות, בהתייעצות עם עורך הדין המייצג את בעלי הדירות, להחליט מי הם היזמים המתאימים ביותר לביצוע הפרויקט.

עורך הדין מטעם הדיירים יציגו לפני בעלי הדירות את תמצית ההשוואה שנערכה בין היזמים המציעים ולאחר מכן תיערך הצבעה לבחירת היזם.

יש לבחון בביקורתיות הצעות נדיבות באופן ניכר, שכן הן עלולות לשקף רצון עז של היזם לבצע את הפרויקט, לעיתים תוך כדי סיכון פיננסי וסיכון של מימוש הפרויקט או מתוך חוסר ניסיון.

עורך הדין מטעם הדיירים יזמן את היזמים לאסיפת דיירים של כלל בעלי הדירות בבניין, בה כל אחד מהיזמים יציג את עצמו ואת הצעתו.

לא יאוחר משבועיים לפני החתימה על העסקה הראשונה, על היזם למסור לכל בעלי הדירות מסמך עם עיקרי ההצעה בו יהיו מפורטים  העקרונות לקביעת התמורות, הבטוחות ופירוט ניסיונו המקצועי.

אם בעלי הדירות באו לכלל מסקנה שהיזמים שפנו אליהם אינם מתאימים להם, אפשר לפנות מחדש אל יזמים אחרים, ולא להסתפק בבחירה בין חלופות שאינן טובות דיין.

למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורך דין התחדשות עירונית.

שירותים נוספים בתחום בהם משרדנו מתמחה:

כניסה
הרשמה
logo_amidor_form

כניסה לאזור האישי

פתיחת חשבון דייר


    שחזור סיסמא

    שכחתם סיסמה? הזינו את תעודת הזהות ופרטי התקשרות כדי לקבל את הסיסמה עבור הפרויקט שלכם.