ההבדלים בין ייפוי כוח לנהל משא ומתן לעומת ייפוי כוח בלתי חוזר עסקת פינוי בינוי

השבוע, בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי למרות קיומו של ייפוי כוח בלתי חוזר, חתימתו של בא כוח הדיירים על הסכם תמ”א 38 איננה מחייבת את בעליה של אחת הדירות. 

החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב ממחישה את חשיבות בדיקת נוסח ייפויי הכוח  ואת תיאור הפעולות שבא כוח הדיירים בפרויקט להתחדשות עירונית מקבל הרשאה לבצען בשם מיוצגיו. 

בתחילת כל תהליך של התחדשות עירונית, נדרשים בעלי הזכויות במתחם הנועד לפינוי ובינוי, לחתום על ייפוי כוח המאפשר לבא כוחם לפעול בשמם ולנהל מו”מ עם יזמים בקשר לביצוע עסקת התחדשות עירונית במתחם. ייפוי זה מכונה ייפוי כוח מקדמי או ייפוי כוח לניהול מו”מ. 

מומלץ לוודא כי ייפוי כוח מקדמי מוגבל לביצוע בדיקות, פנייה ליזמים ומו”מ, אך אינו כולל הרשאה לחתום בשם בעלי הדירות על הסכם פינוי בינוי. כמו כן מומלץ לוודא כי בהסכם ההתקשרות בין הדיירים לבאי כוחם, ישנה אפשרות לסיום ההתקשרות עמו בתוך פרק זמן עליו יסכימו שני הצדדים. 

מאוחר יותר עם בחירת היזם, בעלי הדירות נדרשים לחתום על ייפויי כוח נוספים ובניהם  גם ייפוי כוח בלתי חוזר המסדיר את זכויות בעלי הדירות על הנכס. לאור חשיבותו הוא מוחזק בנאמנות אצל בא כוח הדיירים ומועבר לבא כוח היזם רק עם קבלת הערבויות לידי בא כוח הדיירים ולצורך ביצוע פעולות שונות המוטלות על היזם.

בניגוד למסמך ייפוי כוח סטנדרטי לדוגמת ייפוי כוח לניהול משא ומתן הניתן לביטול על ידי מייפה הכוח במועד פקיעתו או לפני כן, ייפוי כוח בלתי חוזר, אינו מוגבל בזמן ואינו ניתן לביטול, אלא אם המקבל עצמו יסכים לכך, או על ידי הוראות בית המשפט.

במסגרת פרויקט לפינוי ובינוי באחת הערים בארץ, בעל דירה במתחם חתם על ייפוי כוח בלתי חוזר, במסגרתו הוסמכו עורכי הדין המייצגים את הדיירים במתחם, לפעול לקידום ענייני הפרויקט. בנוסף, מכוח ייפוי הכוח לניהול משא ומתן, נחתם בשם בעל הדירה מסמך כוונות אשר במסגרתו ניתנה לחברת נדל”ן התחייבות שלא ינוהל משא ומתן מקביל עם חברות נדל”ן נוספות. אולם בהמשך ולאחר שהתגבש הסכם פינוי בינוי, חתמו עורכי הדין על ההסכם בשם בעל הדירה מכוח ייפויי הכוח שניתנו להם.

 בעל הדירה טען כי ההסכם נחתם בחריגה מהרשאה וכי ייפוי הכוח שניתן לבאי כוחו אומנם מסמיך אותם לנהל משא ומתן לביצוע פרויקט פינוי בינוי, אך אין בכוחו כדי להסמיכם לחתום על ההסכם במקומו.

לאור האמור, בית המשפט ניתח את נוסח ייפויי הכוח ומאחר ומדובר בייפוי כוח לניהול מו”מ, הגיע למסקנה שהסכם פינוי ובינוי אכן נחתם בחריגה מהרשאה ובנימוק שלא ניתנה בייפוי הכוח לעורכי הדין הרשאה מפורשת לחתום על הסכם פינוי בינוי בשם בעל הדירה, אלא לכל היותר הרשאה לנהל משא ומתן לביצוע פרויקט תמ”א.

 

לייעוץ עורך דין פינוי בינוי התקשרו –  03-6912265

כניסה
הרשמה
logo_amidor_form

כניסה לאזור האישי

פתיחת חשבון דייר


    שחזור סיסמא

    שכחתם סיסמה? הזינו את תעודת הזהות ופרטי התקשרות כדי לקבל את הסיסמה עבור הפרויקט שלכם.