הטבות קשישים בפרויקט פינוי ובינוי

קשישים פינוי בינוי

עבור אזרחים ותיקים רבים, המחשבה כי בבוא העת יצטרכו להתפנות מדירותיהם, מרכז חייהם, לדירת שכירות ללא הבטחה למציאת דירה חלופית באזור מגוריהם המוכר, מעוררת בהם תחושת אי נוחות גדולה לצד חרדה ואי וודאות. בין אם מדובר במבוגרים חולים ובין אם בקשישים המתגוררים שנים רבות באותה הדירה, אשר את סביבתה הם מכירים היטב, התנגדותם מהווה את אחד הגורמים המעכבים בפרויקטים של התחדשות עירונית בכלל ובפרויקטים של פינוי ובינוי בפרט.

על מנת להתמודד באופן ראוי עם דיירים ותיקים המסרבים לפנות את דירתם במסגרת הסכמי פינוי בינוי, פורסם ביום 29.7.2018 תיקון 6 לחוק פינוי בינוי מ2006- תשס”ו ובהמשך פורסם ביום 18.1.2021 תיקון 7 לחוק. במסגרת תיקונים אלו הטיב המחוקק וקבע חלופות מגוונות לטובת הקשיש וכן מנגנונים אותם חייב היזם להציע לאוכלוסיית הוותיקים בטרם החל שלב הפינוי מהדירות.

בעל דירה שהיה בן 70 ומעלה במועד חתימת העסקה

אם במועד חתימת עסקת פינוי ובינוי ראשונה של דיירי הבניין עם אותו יזם, גילו של בעל הדירה היה 70 ומעלה והוא התגורר בדירה שנתיים לפחות, היזם חייב להציע לבעל הדירה “דירת תמורה” בבניין שנבנה במסגרת מיזם להתחדשות עירונית, בתמורה לדירה שבה התגורר לפני הריסת הבניין הישן.
בנוסף לאפשרות לבחור בדירת תמורה ובמקומה, היזם חייב להציע לבעל הדירה הוותיק לפחות אחת מ-3 החלופות הבאות (היזם רשאי לבחור איזו מבין החלופות להציע):

חלופה 1: 

מתן אפשרות לקשיש לבחור מבין אלה:

  • מעבר לבית אבות עד למועד הפינוי של דירת הקשיש, כולל תוספת תשלומי איזון עד לשווי הדומה לשווי מהוון של דירת התמורה.
  • רכישת דירה חלופית ששוויה דומה לשווי מהוון של דירת תמורה, שתימסר לדייר הוותיק עד למועד הפינוי של דירתו, ומיקומה יהיה ככל שניתן בסמוך לדירתו (אם הוא ביקש זאת.)
  • קבלת סכום כסף בשווי מהוון של דירת תמורה, לצורך רכישת דירה חלופית על ידי הדייר הוותיק (בכל הסכום או ברובו,) לא יאוחר ממועד הפינוי של דירתו.

חלופה 2:

שתי דירות ששווין המצטבר דומה לשווי דירת תמורה.

חלופה 3:

דירת תמורה ששטחה קטן משטח דירת התמורה שהדייר הוותיק היה אמור לקבל במסגרת עסקת הפינוי ובינוי, בתוספת תשלומי איזון, כך שהשווי יהיה דומה לשווי של דירת תמורה.

בעל דירה שהיה בן 75 ומעלה במועד חתימת העסקה

אם בעל הדירה הוא קשיש בן 75 ומעלה או חולה הנוטה למות, נוסף על האפשרות לקבל דירת תמורה, היזם מחויב להציע לו את חלופה א ואין בידי היזם האפשרות להחליט להציע לקשיש את חלופה ב או ג על פני חלופה א.

היזם מחויב להציע לקשיש את אפשרות הבחירה בין שלוש האפשרויות הבאות בחלופה א:

  • מעבר לבית אבות עד למועד הפינוי של דירת הקשיש, כולל תוספת תשלומי איזון עד לשווי הדומה לשווי מהוון של דירת התמורה.
  • רכישת דירה חלופית ששוויה דומה לשווי מהוון של דירת תמורה, שתימסר לדייר הוותיק עד למועד הפינוי של דירתו, ומיקומה יהיה ככל שניתן בסמוך לדירתו (אם הוא ביקש זאת.)
  • קבלת סכום כסף בשווי מהוון של דירת תמורה, לצורך רכישת דירה חלופית על ידי הדייר הוותיק (בכל הסכום או ברובו,) לא יאוחר ממועד הפינוי של דירתו.

הרציונל מאחורי ההוראה המחייבת את היזם להציע לקשיש בן ה-75 ומעלה אחת משלוש החלופות הראשונות הוא הצורך לאפשר לקשיש ליהנות מדירה חדשה ומרווחת עוד בחייו והאפשרות לבחור בחלופות שנותנות מענה מידי לגילו ומצבו, כגון: מעבר לבית אבות, רכישת דירה חלופית דומה או קבלת כסף בשווי הדירה החדשה וזאת ללא המתנה ארוכת שנים עד שבניית הדירות החדשות תסתיים. אם ימתין ספק אם יוכל ליהנות מכך.

לסיכום:

אם גיל הקשיש הוא 70 ומעלה, היזם רשאי לבחור להציע לקשיש אחת או יותר מבין 5 האפשרויות שפורטו לעיל. אם גיל הקשיש הוא 75 ומעלה היזם חייב להציע לקשיש אחת מבין 3 האפשרויות הראשונות.

קשישים על פי התיקון לחוק שהם בעלי דירות בגילאים של 70 ומעלה שלא הוצעו להם האפשרויות הנ”ל, זכאים לסרב לפנות את דירתם מבלי שסירובם ייחשב כסירוב בלתי סביר ומבלי שיחשבו לדיירים סרבנים.

אין ספק כי ההטבות בחוק קבעו הסדרים מיטיבים עם הדיירים הוותיקים המתגוררים בבניינים המיועדים לפינוי והריסה והן נותנות מענה לדילמת הקשישים בפרויקטים של התחדשות עירונית ומעודדות ומזרזות חתימה על ההסכם לפינוי בינוי.

 

לכל הפרטים וייעוץ מהיר ללא תשלום עם עורך דין פינוי בינוי,

התקשרו – 03-6912265

כניסה
הרשמה
logo_amidor_form

כניסה לאזור האישי

פתיחת חשבון דייר


    שחזור סיסמא

    שכחתם סיסמה? הזינו את תעודת הזהות ופרטי התקשרות כדי לקבל את הסיסמה עבור הפרויקט שלכם.